Aikaraja

Scripti asettaa aikarajan sivulla vierailulle ja lataa jonkun osoitteen aikarajan täytyttyä.

Tulos

Tässä aikarajaksi on asetettu minuutti ja kaksikymmentä sekunttia.

Koodi

Tämä tulee BODY-osastoon

<b id="tulostus"><!--Koodissa viitataan id-attribuuttiin.--></b>
<!--JavaScript-koodi tulee tämän kappaleen jälkeen.-->
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
/* Anna aikaraja muodossa "minuutit:sekunnit".
  Esim. tässä aikarajaksi on asetettu "1:20" */
var aikaraja = "1:20";
/* Anna osoite joka ladataan ajan päätyttyä: */
var osoite = "http://weppipakki.com";

var seaika = aikaraja.split(":");
seaika = seaika[0] * 60 + seaika[1] * 1;

function ajastin() {
 if (seaika == 1) {
  window.location = osoite;
 } 
 else {
  seaika--;
  var minuutit = Math.floor(seaika / 60);
  var sekunnit = seaika % 60;
  if (sekunnit <= 9) {
   sekunnit = "0" + sekunnit;
  }
  /* Ajankulun tulostus: */
  var ajankulku = "Aikaa jäljellä: " + minuutit + ":" + sekunnit + ".";
  document.getElementById('tulostus').innerHTML = ajankulku;
  setTimeout("ajastin()",1000);
 }
}
window.onload=ajastin;
//]]>
</script>
Weppipakin kotisivulle