Tulos

Esimerkkilinkkejä testaukseen

Linkin lopullinen avautumiskohde riippuu selaimesta ja/tai sen asetuksista.

Koodi

Tämä tulee BODY-osastoon

<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
/*
 * Tunnus:     Linkit; uuteen ikkunaan/välilehteen
 * Tekijä:     Osmo Saarikumpu
 * Tehty:      2011-11-24
 * Tekijänoikeudet: Vapaasti käytettävissä
 */
// Luodaan toiminnon suorittava funktio,
// jota kutsutaan valintaruudulla.

function linkkikohde(kytkin) {
 (kytkin) ?     // onko toiminto aktivoitu?
 kohde = "_blank" : // asetetaan toiminto
 kohde = "_self";  // muuten oletustoiminto
 var Linkit = document.links; // a ja area -elementit linkkitaulukkomuuttujaan
  for (var i=0;i<(Linkit.length);i++) { // käydään linkit läpi
   Linkit[i].target = kohde;      // asetetaan toiminto
  }
}
/* Kirjoitetaan toiminnon näkyvä osa ulos skriptillä:

<p>Avaa sivun linkit uuteen ikkunaan/välilehteen: 
<input type="checkbox" onclick="linkkikohde(this.checked)" /></p>

jottei tule näkyviin ilman scriptitukea: */

document.write('<p>Avaa sivun linkit uuteen ikkunaan/välilehteen: ' + 
'<input type="checkbox" onclick="linkkikohde(this.checked)" /></p>');
//]]>
</script>
Weppipakin kotisivulle