Tulos

Tekstilaatikon oletusteksti.

Koodi

Tämä tulee BODY-osastoon

<div
 id="Lodja"
 align="center"
 style="border:6px #000 double;
    margin:5px 15%">
<!-- Älä jätä tyhjäksi -->
Tekstilaatikon oletusteksti.</div>

<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var rgb = 250;//alkuväriarvo
var ink = 0;//inkrementaalimuuttuja
/* Luodaan viittaus tekstilaatikkoon: */
var boksi = document.getElementById('Lodja');

function tehostaVaihto() {
 var tn = 100;//tehosteen nopeus millisekuntteina 
 if (rgb > 0) {
 rgb -= 5;//kartutetaan väriarvoa
 boksi.style.color='rgb('+rgb+','+rgb+','+rgb+')';//asetetaan väriarvo
 setTimeout("tehostaVaihto()",tn);	
 }
 else {
 rgb = 250;//palautetaan väriarvo
 }
}

function vaihdaTeksti() {
 var tvv = 8000;//tekstien vaihtumisväli millisekuntteina
 ink += 1;//kartutetaan inkrementaalimuuttujaa
 if (ink == 1) {//1. viesti
 boksi.innerHTML = '<p>Vaihtotehosteella varustettuja viestejä?</p>';
 }
 else if (ink == 2) {//2. viesti
 boksi.innerHTML = '<p>Tehoste- ja vaihtumisnopeus ovat muutettavissa.</p>';
 }
/*
Lisää tarvittaessa viestejä yo. logiikkaa seuraten.
Esim. tähän tulisi:
 else if (ink == 3) {//3. viesti
 boksi.innerHTML = 'Se 3. viesti tähän.';
 }
jne.
*/
 else {//viimeinen viesti
 boksi.innerHTML = '<p>Viestien määrä ja ulkoasu ' +
          'ovat myös helposti muokattavissa.</p>';
 ink = 0;//palautetaan inkrementaalimuuttuja
 }

tehostaVaihto();
setTimeout("vaihdaTeksti()",tvv);
}

window.onload=vaihdaTeksti;
//]]>
</script>
Weppipakin kotisivulle