Tulos

JavaScript arpoo esitettävän linkkikuvan:

Päivitä sivu nähdäksesi linkkikuvan satunnaisen vaihtumisen.

Koodi

Tämä tulee BODY-osastoon

<script type="text/javascript">
//<![CDATA[

// Luodaan kuvajoukko johon sijoitetaan halutut kuvat.
// Vaihda polut (src-attribuutin arvot) omiin kuviisi.
// Lisää poista kuvia ao. logiikan mukaan.

var Kuvat = [];
Kuvat[0]='<img src="../../../images/valtti.gif" alt="valtti.htm">';
Kuvat[1]='<img src="/images/xhtml10.png" alt="validate.htm">';
Kuvat[2]='<img src="/images/css.gif" alt="checkcss.htm">';
Kuvat[3]='<img src="http://weppipakki.com/images/stidy.png" alt="softa.htm">';

// Luodaan kuvia vastaavat linkkien kohteet.

var Kohteet = [];
Kohteet[0]='../../../avut/softa/valtti.htm';
Kohteet[1]='/avut/misc/validate.htm';
Kohteet[2]='/avut/misc/checkcss.htm';
Kohteet[3]='http://weppipakki.com/avut/softa.htm';

// Arvotaan satunnaisluku Indeksi-muuttujaan:

var Indeksi = Math.floor(Math.random()*Kuvat.length);

// Suoritetaan virallinen arvonta ja sijoitetaan
// tulokset ao. muuttujiin:

var Kuva = Kuvat[Indeksi];
var Kohde = Kohteet[Indeksi];

// Tulostetaan linkkikuva:

document.write('<a href="'+Kohde+'">'+Kuva+'</a>');

//]]>
</script>
Weppipakin kotisivulle