Tekstiefektit; rullaava viesti

Tulos

Koodi

Tämä tulee BODY-osastoon

<p id="viesti" onclick="pysäytä();">
<!--Koodissa viitataan id-attribuuttiin.--></p>
<!--JavaScript-koodi tulee tämän kappaleen jälkeen.-->
<script type="text/javascript">
/*
 * Tunnus:     Tekstiefektit; rullaava viesti
 * Tekijä:     Osmo Saarikumpu
 * Tehty:      2013-12-12 (päiv. 2013-12-24)
 * Tekijänoikeudet: Vapaasti käytettävissä
 */
/* Muuneltavat osuudet alkavat.*/

/* Aseta viestisi lainausmerkkien sisälle: */
var seviesti = "Rullaavaa viestintää? ";
/* Aseta rullausnopeus: */
var nopeus = 100;//millisekuntteina 
/* Aseta tekstin väri lainausmerkkien sisälle: */
var väri = "blueviolet";
/* Vaihda nolla ykköseksi muuttaaksesi rullaussuunnan: */
var suunta = 0;
/* Vaihda nolla ykköseksi jatkuvaan rullaukseen: */
var jatkuva = 0;
/* Aseta rullausaika jollei jatkuva: */
var rullausaika = 7000;//nyt 7 sek.

/* Muuneltavat osuudet loppuvat.*/

var cur=0, endit;
function rullaa() {
 var	op = seviesti.substring(cur,seviesti.length) + seviesti.substring(0,cur);
 document.getElementById('viesti').innerHTML = op.fontcolor(väri);
 if (suunta) {
  cur--;
   if (cur < 0) {
    cur=seviesti.length;
   } 
 } else {
   cur++;
   if (cur > seviesti.length) {
    cur=0;
   }
  }
 endit = setTimeout('rullaa()',nopeus);
}
rullaa();
function pysäytä() {
 clearTimeout(endit);
 document.getElementById('viesti').innerHTML = seviesti.fontcolor(väri);
}
if (!jatkuva) {
 setTimeout('pysäytä()',rullausaika);
}
</script>
Weppipakin kotisivulle