Tulos

Koodi

Tämä tulee BODY-osastoon

<script type="text/javascript">
<!--
// Original: Website Abstraction (http://wsabstract.com)
// Modified: Osmo Saarikumpu 2002-03-04

/* Ei toimi Netscape 4:lla samanaikaisesti
   CSS:n fonttikokomäärityksen kanssa      */

function Eskaloidu(Teksti){

// muunna Teksti isoiksi kirjaimiksi: 

var Isoksi=Teksti.toUpperCase()

// kommentoi yo. rivi mikäli et tahdo isoja kirjaimia
// ja muuta seuraavat "Isoksi" muuttujat muotoon "Teksti" 

// fontin alkukoko (kokeile eri vaihtoehtoja väliltä 1-7):

var Koko=5

// käy teksti läpi kirjain kirjaimelta:

for (i=0;i<Isoksi.length;i++){
document.write(Isoksi.charAt(i).fontsize(Koko).bold())

// poista yo. ".bold()" -osuus jollet tahdo lihavointia

if (Koko<7)
Koko++
else

// fontin pienin koko (kokeile eri vaihtoehtoja):

Koko=1
}
}
Eskaloidu("Weppipakki rulez!")
//-->
</script>
Weppipakin kotisivulle