Tekstiefektit; vedettävä viesti

Tulos

Koodi

Tämä tulee BODY-osastoon

<p id="viesti" onclick="pysäytä();">
<!--JavaScript-koodissa viitataan id-attribuuttiin.--></p>
<!--JS-koodi tulee tämän kappaleen jälkeen.-->
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
/*
 * Tunnus:     Tekstiefektit; vedettävä viesti
 * Tekijä:     Osmo Saarikumpu
 * Tehty:      2013-12-26
 * Tekijänoikeudet: Vapaasti käytettävissä
 */
/* Muuneltavat osuudet alkavat.*/

/* Aseta viestisi lainausmerkkien sisälle: */
var seviesti = "Vetävää viestintää?";
/* Aseta vetonopeus: */
var nopeus = 15;//millisekuntteina 
/* Aseta tekstin väri lainausmerkkien sisälle: */
var väri = "blueviolet";
/* Vaihda nolla ykköseksi jatkuvaan efektiin: */
var jatkuva = 0;
/* Aseta aikaraja jollei jatkuva: */
var aikaraja = 7500;//nyt 7,5 sekunttia

/* Muuneltavat osuudet loppuvat.*/

var cur=0;
var space=10;
var sp=" ";
function vedätä(){
 var op = seviesti.substring(0,cur) + sp.substring(0,space) + seviesti.substring(cur,cur+1);
 document.getElementById('viesti').innerHTML = op.fontcolor(väri);
 space--;
 if (space < -1) {
  space=10;
  cur++;
  if (cur > seviesti.length) {
   cur=0;
  }
 }
 endit = setTimeout('vedätä();',nopeus);
}
vedätä();
function pysäytä() {
 clearTimeout(endit);
 document.getElementById('viesti').innerHTML = seviesti.fontcolor(väri);
}
if (!jatkuva) {
 setTimeout('pysäytä()',aikaraja);
}
//]]>
</script>
Weppipakin kotisivulle