Tulos

Vuorokauden ajankohdan mukaan tulostettava taustakuva.

Koodi

Tämä tulee BODY-osaston viimeiseksi elementiksi


<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
/*
 * Tunnus:     Taustakuvan tulostus, kellonajan mukaan
 * Tekijä:     Osmo Saarikumpu
 * Tehty:      2012-09-06
 * Tekijänoikeudet: Vapaasti käytettävissä
 */

//koodi ajetaan jos kuvatuki löytyy:
if (document.images) {

//sijoitetaan Date-olion tiedot muuttujaan: 
  var NytOn = new Date();

//sijoitetaan tunnit (0-23) omaan muuttujaan: 
  var Tunnit = NytOn.getHours();

//mille elementille taustakuva tulee? tässä BODYlle:
  var SeElementti = document.getElementsByTagName('body')[0]; 

  if (Tunnit < 6) {
//viitataan suhteellisesti kuvatiedostoon bg1.jpg 
    SeElementti.style.backgroundImage="url(bg1.jpg)";
  }

  else if (Tunnit < 12) {
    SeElementti.style.backgroundImage="url(bg2.jpg)";
  }

  else if (Tunnit < 18) {
    SeElementti.style.backgroundImage="url(bg3.jpg)";
  }

  else {
    SeElementti.style.backgroundImage="none";
  }
}
//]]>
</script>
Weppipakin kotisivulle