Tulos

Vuorokauden ajankohdan mukaan tulostettava kuva.

Koodi

Tämä tulee BODY-osastoon

<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
/*
 * Tunnus:     Kuvan tulostus, kellonajan mukaan
 * Tekijä:     Osmo Saarikumpu
 * Tehty:      2006-05-21
 * Tekijänoikeudet: Vapaasti käytettävissä
 */

//koodi ajetaan jos kuvatuki löytyy:
if (document.images) {

//sijoitetaan Date-olion tiedot muuttujaan: 
var NytOn = new Date();

//sijoitetaan tunnit (0-23) omaan muuttujaan: 
var Tunnit = NytOn.getHours();

//esitellään muuttuja kuvakoodille:
var Kuva;

//sijoitetaan kuvakoodi muuttujaan kellonajan mukaan:
if (Tunnit < 6) {
Kuva = '<img src="../js3/preload/street160.jpg" width="160" height="120" alt="Yö" />';
}

else if (Tunnit < 12) {
Kuva = '<img src="../js3/preload/table160.jpg" width="160" height="120" alt="Aamu" />';
}

else if (Tunnit < 18) {
Kuva = '<img src="../js3/preload/desk160.jpg" width="160" height="120" alt="Päivä" />';
}

else {
Kuva = '<img src="../js3/preload/bike160.jpg" width="160" height="120" alt="Ilta" />';
}

//tulostetaan Kuva-muuttuja:
document.write("<p>Muuttuja <var>Tunnit</var> palauttaa arvon " +
Tunnit +", joten kuvaksi tulee:<br /> " + Kuva + "</p>");
}
//]]>
</script>
Weppipakin kotisivulle