Tulos

Koodi

Tämä tulee BODY-osastoon

<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
/* Tehdään dokumentin muokkausajankohdasta
  päivämääräolio ja sijoitetaan se muuttujaan
  @silloin: */

var silloin = new Date(document.lastModified);

/* Luodaan päivämääräolio nykyhetken mukaan: */

var nyt = new Date();

/* Lasketaan ajankohtien erotus millisekuntteina: */

var erotus = nyt.getTime() - silloin.getTime();

/*Muunnetaan erotus millisekunneista päiviksi*/

erotus = Math.floor(erotus / (1000 * 60 * 60 * 24));

/*Tarkistetaan erotuksen mielekkyys: */

 if (erotus >= 0) {

/* Tulostuksen logiikka: */

//asetetaan päivät oletusilmaisumuodoksi:
 var yksikko = 'päivää';

//luodaan tulostettavan tekstin alkuosa:
 var tt = 'Sivua on viimeksi muokattu ';

 if (erotus > 729) {//ilmaisu vuosina
  erotus = Math.floor(erotus/365);
  yksikko = 'vuotta';
 }
 else if (erotus > 59) {//ilmaisu kuukausina
  erotus = Math.floor(erotus/30);
  yksikko = 'kuukautta';
 }
 else if (erotus > 13) {//ilmaisu viikkoina
  erotus = Math.floor(erotus/7);
  yksikko = 'viikkoa';
 }

/*Tulostettava teksti: */

 if (erotus === 0) {
 tt += 'tänään.';
 }
 else if (erotus == 1) {
 tt += 'eilen.';
 }
 else {
 tt += erotus + ' ' + yksikko + ' sitten.';
 }
document.write(tt);
}
//]]>
</script>
Weppipakin kotisivulle