Tulos

Skripti lisää/vaihtaa sivun kaikkiin linkkeihin kohteesta riippuvan otsakkeen, eli TITLE-attribuutin arvoineen. Muutama esimerkkilinkki:

Koodi

Tämä tulee HEAD-osastoon

<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
function LisaaOtsake() {
// Selvitetään sivun osoite:

var TamaOsoite = location.href;

// Poistetaan osoitteen mahdollinen kohdeankkuri:

TamaOsoite.hash = '';

// Selvitetään sivuston osoite:

var TamaSivusto = location.protocol+"//"+location.hostname;

// Muut muuttujat:

var LM = document.links.length; //sivun linkkien määrä
var LT; //sivun linkkitaulukko
var KO; //yksittäisen linkin kohdeosoite 

 while (LM--) {
 LT = document.links[LM];
 KO = LT.href;

 if (KO.indexOf(TamaOsoite) === 0) {
  LT.title = "Sivun sisäinen linkki.";
 }
 else if (KO.indexOf(TamaSivusto) === 0) {
  LT.title = "Sivuston sisäinen linkki.";
 }
 else if (KO.indexOf("http://") === 0) {
  LT.title = "Linkki muualle.";
 }
 else if (KO.indexOf("javascript") === 0) {
  LT.title = "JavaScript-pseudoprotokollalinkki.";
 }
 else {
  LT.title = "";
 }
 }
}
//]]>
</script>

BODY-elementti on seuraavanlainen:

<body onload="LisaaOtsake()">

Tämä sivu kuuluu vaikeimpiin JavaScript-esimerkkeihin.

Weppipakin kotisivulle