Tulos

Koodi

Tämä tulee HEAD-osastoon

<script type="text/javascript">
var timerID = null
var timerRunning = false
var charNo = 0
var charMax = 0
var lineNo = 0

 // ***** käytettyjen linkkien määrä *****

var lineMax = 3 

var lineArr = new Array(lineMax)
var urlArr = new Array(lineMax)

 // ***** lisää otsikot ja vastaavat linkit *****

lineArr[1] = " Ihmemaa "         
urlArr[1] = "http://www.fi"
lineArr[2] = " Hakunet "         
urlArr[2] = "http://haku.net"
lineArr[3] = " Weppipakki "         
urlArr[3] = "../../../index.htm"

var lineText = lineArr[1]

function StartShow() { 
 StopShow()
 ShowLine()
 timerRunning = true
} 

function FillSpaces() { 
 for (var i = 1; i <= lineWidth; i++) { 
  spaces += " "
} 
} 

function StopShow() {
 if (timerRunning) { 
  clearTimeout(timerID)
  timerRunning = false
} 
} 

function ShowLine() { 
 if (charNo == 0) { // Next line
  if (lineNo < lineMax)  { 
   lineNo++
} 
  else { 
   lineNo = 1
} 
  lineText = lineArr[lineNo]
  charMax = lineText.length
} 
 if (charNo <= charMax) { // Next char
  document.formDisplay.buttonFace.value = lineText.substring(0, charNo)
  charNo++
  timerID = setTimeout("ShowLine()", 100)
} 
 else { 
  charNo = 0
  timerID = setTimeout("ShowLine()", 3000)
} 
} 

function GotoUrl(url)
{ 
 top.location.href = url
} 
</script>

Tämä tulee BODY-osastoon

<script type="text/javascript">
<!--
document.write('<form action="javascript:void(0);" name="formDisplay">');
document.write('<input type="button" name="buttonFace" value="&{lineText}" onclick="GotoUrl(urlArr[lineNo])">');
document.write('<\/form>');
StartShow(); //-->
</script>
Weppipakin kotisivulle