Tulos

Näkyypi (jos näkyypi) tilarivillä.

Koodi

Tämä tulee HEAD-osastoon

<script type="text/javascript">
var Viestisi="Viestisi tähän...";
var Uusi_Viestisi="";
var Kirjain="";
var Alkuosa="";
var Loppuosa="";
var indeksi = 0;
var aikamitta=300; //säädä efektin nopeus tästä
function Vaihda()
{
if(indeksi >= Viestisi.length)
{
indeksi = 0;
}
Kirjain=Viestisi.charAt(indeksi);
if(Kirjain == " ")
{
indeksi++;
Vaihda();
return;
}
Kirjain=Kirjain.toUpperCase();
Alkuosa=Viestisi.substring(0,indeksi);
indeksi++;
Loppuosa=Viestisi.substring(indeksi,Viestisi.length);
Uusi_Viestisi = Alkuosa + Kirjain + Loppuosa;
window.status = Uusi_Viestisi;
setTimeout("Vaihda();",aikamitta);
}
</script>

BODY-elementti on seuraavanlainen:

  <body onload="Vaihda()">
Weppipakin kotisivulle