Tulos

Osoitin linkin päällä laukaisee efektin:

Koodi

Tämä tulee HEAD-osastoon

<script type="text/javascript">
<!--
var data="weppipakki"; // kokeile merkkijonona mumeroita tai suuraakkosia
var done=1;
function statusIn(text){
	decrypt(text,2,2); // hidasta/nopeuta muuttamalla arvoja 
}
function statusOut(){
self.status='';
done=1;
}
function decrypt(text, max, delay){
	if (done){
		done = 0;
		decrypt_helper(text, max, delay,  0, max);
		}
}
function decrypt_helper(text, runs_left, delay, charvar, max){
	if (!done){
	runs_left = runs_left - 1;
	var status = text.substring(0,charvar);
	for(var current_char = charvar; current_char < text.length; current_char++){
		status += data.charAt(Math.round(Math.random()*data.length));
		}
	window.status = status;
	var rerun = "decrypt_helper('" + text + "'," + runs_left + "," + delay + "," + charvar + "," + max + ");"
	var new_char = charvar + 1;
	var next_char = "decrypt_helper('" + text + "'," + max + "," + delay + "," + new_char + "," + max + ");"
	if(runs_left > 0){
		setTimeout(rerun, delay);
		}
	else{
		if (charvar < text.length){
			setTimeout(next_char, Math.round(delay*(charvar+3)/(charvar+1)));
			}
		else
			{
			done = 1;
			}
		}
	}
}
//-->
</script>

Tämä tulee BODY-osastoon

<ul>
<li> <a href="#top" onmouseover="statusIn(this.href);return true"
 onmouseout="statusOut();">Normaali esimerkkilinkki </a></li>
<li> <a href="#top" onmouseover="statusIn('Viestisi tulee tähän!');return true"
 onmouseout="statusOut();">Esimerkkilinkki omalla viestillä</a></li>
</ul>
Weppipakin kotisivulle