Tulos

Näkyypi (jos näkyypi) tilarivillä.

Koodi

Tämä tulee HEAD-osastoon

<script type="text/javascript">
//Original: Sean McCarthy

// oma viestisi ao. lainausmerkkien sisälle

var hellotext = " * * Tekstisi tähän... * *"
var thetext = "";
var started = false;
var step = 0;
var times = 1;

function welcometext() {
times--;
if (!times) {
if (!started) {
started = true;
window.status = hellotext;
setTimeout("anim()", 1);
}
thetext = hellotext;
   }
}

function anim() {
step++;
if (step==7) step = 1;

// ao:sta voit vaihtaa omat animaatiomerkkisi tilalle

if (step==1) window.status = '>===' + thetext + '===<';
if (step==2) window.status = '=>==' + thetext + '==<=';
if (step==3) window.status = '>=>=' + thetext + '=<=<';
if (step==4) window.status = '=>=>' + thetext + '<=<=';
if (step==5) window.status = '==>=' + thetext + '=<==';
if (step==6) window.status = '===>' + thetext + '<===';
setTimeout("anim()", 200);
}

// yo. arvo koskee animaation nopeutta, nyt n. 200 millisekunttia
// muunna isommaksi/pienemmäksi tarpeittesi mukaan
</script>

BODY-elementti on seuraavanlainen:

<body onload="welcometext()">
Weppipakin kotisivulle