Tulos

Mahdollisesti dokumentin on vaihdettavissa...

Koodi

Tämä tulee HEAD-osastoon

<!-- Aseta oletustyyli ensimmäiseksi
   ja uudelleen viimeiseksi! -->
<link
 rel="stylesheet"
 href="xmp1.css"
 type="text/css" />
<link
 rel="stylesheet"
 href="xmp2.css"
 type="text/css" />
<link
 rel="stylesheet"
 href="xmp3.css"
 type="text/css" />
<link
 rel="stylesheet"
 href="xmp1.css"
 type="text/css" />
<!-- Tyylitiedostojen nimillä
   ja määrällä ei ole merkitystä. -->

<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
function VaihdaCSS(SeTyyli) {
 SeTyyli -= 1;
 for(var i = 0;i < document.styleSheets.length; i += 1) {
 if (i !== SeTyyli) {
  document.styleSheets[i].disabled = true;
 }
 else {
  document.styleSheets[i].disabled = false;
 }
 }
}
//]]>
</script>

Tämä tulee BODY-osastoon

<form action="">
 <div>
Mahdollisesti dokumentin 
 <select
 onchange="VaihdaCSS(this.options[this.selectedIndex].value)">
  <option value="1" selected="selected">
  oletustyyli
  </option>
  <option value="2">
  2. tyyli
  </option>
  <option value="3">
  3. tyyli
  </option>
 </select>
on vaihdettavissa...
 </div>
</form>
Weppipakin kotisivulle