Tulos

Radionappulatarkistus: yksi tulee valita.

Ilmoita sukupuolesi:


Koodi

Tämä tulee HEAD-osastoon

<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
// luodaan tarkistuksen suorittava funktio
// jota sitten kutsutaan lomakkeesta
// onsubmit-tapahtumalla: 

function tskNappulat() { // avataan funktio

// sijoitetaan tsekattavien radionappuloiden
// määrä nappulat-muuttujaan:

var nappulat = document.forms["testi"].sukupuoli.length;

/* Yo:ssa etsitään dokumentista testi-lomakkeen
   (<form name="testi" ...) sukupuoli-nimisten
   (input name="sukupuoli" ...) elementtien määrää
   ja sijoitetaan tämä arvo (tässä 3) muuttujaan. */

// alustetaan apumuuttuja tarkistukseen:

var tsekatutNappulat = 0;

// käydään nappulat yksitellen läpi:

for (var i=0;i<nappulat;i+=1) { //avataan for-lohko

// jos löytyy tsekattu nappula:

if (document.forms["testi"].sukupuoli[i].checked) {

// niin muutetaan apumuuttujan arvoa
// kasvattamalla sitä yhdellä:

tsekatutNappulat += 1;

} // suljetaan if-lohko
} // suljetaan for-lohko

// mikäli tsekattua nappulaa ei löydy niin
// apumuuttujan arvo on edelleen nolla: 

if (tsekatutNappulat === 0) { //avataan if-lohko

// ja huomautetaan siitä:

window.alert('Yksi radionappuloista on valittava!');

// sekä lopetetaan prosesointi:

return false;

} // suljetaan if-lohko

// muuten jatketaan lomaketietojen lähettämisellä:

else { // avataan else-lohko

return true;

 } // suljetaan else-lohko
} // suljetaan funktio
//]]>
</script>

Tämä tulee BODY-osastoon

<form
 action="http://weppipakki.com/cgi-bin/echo.pl"
 id="testi"
 name="testi"
 onsubmit="return tskNappulat()">
<fieldset>
<legend>Ilmoita sukupuolesi:</legend>
<div><label>
<input
 type="radio"
 name="sukupuoli"
 value="mies" />
 mies</label><br />
<label>
<input
 type="radio"
 name="sukupuoli"
 value="nainen" />
 nainen</label><br />
<label>
<input
 type="radio"
 name="sukupuoli"
 value="en_osaa_sanoa" />
en ole varma</label>
</div></fieldset>
<input style="margin-top:1em"
 type="submit"
 value="Lähetä lomaketiedot" />
</form>

Tämä sivu kuuluu vaikeimpiin JavaScript-esimerkkeihin.

Weppipakin kotisivulle