Tulos

Koodi

BODY-elementti on seuraavanlainen:

<body onunload="if (window.Pop7) {Pop7.close();}"> 
<!--Lisää yo. onunload-attribuutti BODY-elementtiin,
    jos tahdot sulkea avoimen popupin emoikkunan mukana.-->

Tämä tulee BODY-osastoon

<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
// Original: kurt.grigg@virgin.net
// Modified: Osmo Saarikumpu 2001-12-07, 2008-03-04

// Luetteloruudun otsikkoteksti:

var Oletusteksti = "Valitse linkki!";

// Lisää/poista/muokkaa linkkejä taulukosta ao. logiikan mukaan.
// Ennen *-merkkiä tulee sivun osoite,
// *-merkin jälkeen tulee luetteloruudun linkkiteksti.

var Linkkitiedot = [3]; // <-- linkkitaulukon koko (nyt 3 linkkiä)
Linkkitiedot[0] = "huom3a.htm*Esimerkkisivu";
Linkkitiedot[1] = "huom2a.htm*2. esimerkkisivu";
Linkkitiedot[2] = "everyday.htm*Vielä yksi sivu";

// Ikkunan parametrit seuraavat.

// Ikkunan sijainti:

var Ylhaalta = 200; //kuvapistettä ylälaidasta
var Vasemmalta = 200; //kuvapistettä vasemmasta laidasta

// Ikkunan koko:

var Korkeus = 300;
var Leveys = 300;

// 1 = kyllä
// 0 = ei

var Tyokalurivi = 0;
var Osoiterivi = 0;
var Hakemistorivi = 0;
var Tilarivi = 0;
var Valikkorivi = 0;
var Vierityspalkit = 1;
var MuunneltavaKoko = 1;

// Muuneltavat osuudet loppuivat!

var Pop7;
function PopUp7() {
var url = document.F.S.options[document.F.S.options.selectedIndex].value;
if (url != Oletusteksti) {
if (!window.Pop7 || Pop7.closed) {
Pop7=open(url,"","top="+Ylhaalta+",left="+Vasemmalta+",width="+Leveys+",height="+Korkeus+",status="+Tilarivi+",directories="+Hakemistorivi+",location="+Osoiterivi+",toolbar="+Tyokalurivi+",menubar="+Valikkorivi+"scrollbars="+Vierityspalkit+",resizable="+MuunneltavaKoko+"");
}
else {
Pop7.close();
Pop7=open(url,"","top="+Ylhaalta+",left="+Vasemmalta+",width="+Leveys+",height="+Korkeus+",status="+Tilarivi+",directories="+Hakemistorivi+",location="+Osoiterivi+",toolbar="+Tyokalurivi+",menubar="+Valikkorivi+"scrollbars="+Vierityspalkit+",resizable="+MuunneltavaKoko+"");
}
}
else {
return false;
}
}
document.write("<form name='F'><select name='S' onchange='PopUp7()'><option>"+Oletusteksti);
for (var Indeksi=0; Indeksi < Linkkitiedot.length; Indeksi += 1) {
var NeTiedot = Linkkitiedot[Indeksi].split('*');
document.write("<option value="+NeTiedot[0]+">"+NeTiedot[1]);
}
document.write("<\/select><\/form>");
//]]>
</script>

Tämä sivu kuuluu vaikeimpiin JavaScript-esimerkkeihin.

Weppipakin kotisivulle