Tulos

Visuaalinen vahvistus lomaketietojen lähetyksestä tekstin pinoamisefektillä (napissa ja tilarivillä), sekä tahattoman kaksinkertaisen lähetyksen esto.

Koodi

Tämä tulee HEAD-osastoon

<script type="text/javascript">
// Original: Rick Glusick
// Modified: Osmo Saarikumpu
function Pinoa(phrase,animateWidth,position,i) {
  var paussi=20;
  var Kirjoita = "";

  if (phrase.charAt(i) == " ") {
   i++;
  }
  else {
   for (var j=0;j<i;j++) Kirjoita += phrase.charAt(j);
   for (var j=i;j<position;j++) Kirjoita += " ";
   Kirjoita += phrase.charAt(i);
   for (var j=position;j<animateWidth;j++) Kirjoita += " ";
	document.forms[0].Nappi3.value = Kirjoita;
   window.status = Kirjoita;
   if (position == i) {
    animateWidth++;
    position = animateWidth;
    i++;
   }
   else position--;
  }
  if (i<phrase.length) setTimeout("Pinoa('"+phrase+"',"+animateWidth+","+position+","+i+")",paussi);
}
</script>

Tämä tulee BODY-osastoon

<form
 action="javascript:void('0');"
 onsubmit="if(this.submitted) {alert('Kiitos vaan, tiedot on jo lähetetty!');return false;};this.submitted=true">
<!-- Muut lomake-elementit -->
<input name="Nappi3" type="submit" value=" Lähetä  palautetta "
 onclick="Pinoa('Kiitos palautteestasi!',4,4,0);">
</form>

Tämä sivu kuuluu vaikeimpiin JavaScript-esimerkkeihin.

Weppipakin kotisivulle