Koodi

Tämä tulee HEAD-osastoon

<script type="text/javascript">
   satuMatka=new Array()
   satuMatka[0]="../../../"
   satuMatka[1]="http://grc.com/default.htm"
   satuMatka[2]="http://lempinen.net/lehtori/"
   satuMatka[3]="http://www.kolumbus.fi/jaana.huhtala/linkit.htm"
   satuMatka[4]="http://junior.apk.net/~jbarta/idiot/idiot.html"

//*****lisää/poista/vaihda linkkejä yo. logiikan mukaan*****// 

 function Valitse()
  {
   now=new Date()
   num=(now.getSeconds())%5

//****** muuta yo. luku (nyt 5) vastaamaan linkkien määrää ******//

   top.location.href = satuMatka[num]
  }
 </script>

Tämä tulee BODY-osastoon

<form action="javascript:void('0');">
<input type="button" value="Satunnainen linkki" onClick="Valitse()">
</form>

Tulos


Lisäesimerkki

HEAD-osastoon ei muutoksia. Tämä tulee BODY-osastoon
<a href="javascript:Valitse();">Satunnainen linkki</a>
Tulos

Satunnainen linkki

Weppipakin kotisivulle