Koodi

Tämä tulee HEAD-osastoon

<script type="text/javascript">
   LinkkiLista=new Array()
   LinkkiLista[0]="http://junior.apk.net/~jbarta/idiot/idiot.html"
   LinkkiLista[1]="http://grc.com/default.htm"
   LinkkiLista[2]="http://lempinen.net/lehtori/"
   LinkkiLista[3]="http://www.kolumbus.fi/jaana.huhtala/linkit.htm"

 function AjanMukaan()

  {
   NytOn=new Date()
   Tunnit=(NytOn.getHours());
{
if (Tunnit < 6)
   top.location.href = LinkkiLista[0]

else if (Tunnit < 12)
   top.location.href = LinkkiLista[1]

else if (Tunnit < 18)
   top.location.href = LinkkiLista[2]

else if (Tunnit < 24)
   top.location.href = LinkkiLista[3]
}
	}
</script>

Tämä tulee BODY-osastoon

<a href="javascript:AjanMukaan();">Kellonaikaan perustuva linkki</a>

Tulos

Kellonaikaan perustuva linkki

Tämä sivu kuuluu vaikeimpiin JavaScript-esimerkkeihin.

Weppipakin kotisivulle