Koodi

Tämä tulee HEAD-osastoon

<script type="text/javascript">
// Original: AceExpert
// Modified: Osmo Saarikumpu 2002-02-18

function CreerArray() {
  this.length = CreerArray.arguments.length;
  for (var i = 0; i < this.length; i++)
   this[i+1] = CreerArray.arguments[i];
}
 var pubT, pub = 0;
 function AfficherPub(pubs,pubDelay1) {
  pubDelay = pubDelay1;

  if (pub == pubs.length)
   pub = 0;
  document.pubImg.src = pubs[++pub];
  pubT = setTimeout("AfficherPub(pubs,pubDelay)", pubDelay1);
}
</script>

BODY-elementti on seuraavanlainen:

<body
 onload="{pubs=new CreerArray('../kuvat/home.gif','../kuvat/search.gif','../kuvat/download.gif');
 AfficherPub(pubs,4000);}"
 onunload="clearTimeout(pubT)">

<!-- yo:ssa kuvien osoitteet,
 sekä niiden vaihtumistiheys (nyt 4000 = 4 sekunttia) -->

Tämä tulee BODY-osastoon

<div><a href="../../../index.htm"
 onclick="liens=new CreerArray('../../../index.htm','../../../haut.htm','http://ftp.sunet.se/nonags/');
 location=liens[pub]; return false">
<img name="pubImg" src="../kuvat/home.gif"
 alt="Vaihtuvat kuvalinkit" width="85" height="85" border="0" /></a></div>

<!-- yo:ssa linkkien kohteet,
 sekä oletuskuva ja -linkkikohde -->

Tulos

Vaihtuvat kuvalinkit
Weppipakin kotisivulle