Tulos

Päivämäärä ja kello, joka saattaa tulostua tilariville, otsikkoriville ja/tai tekstilaatikkoon:

Koodi

Tämä tulee HEAD-osastoon

<script type="text/javascript">
// kello:
var Tms, delay;
function Kello6(delay1) {
var ttmmss = "", min, sec, adate;
delay = delay1;
adate = new Date();
ttmmss += adate.getHours();
min = adate.getMinutes();
if (min < 10) {
  ttmmss += ":0" + min;
}
else {
  ttmmss += ":" + min;
}
sec = adate.getSeconds();
if (sec < 10) {
  ttmmss += ":0" + sec;
}
else {
  ttmmss += ":" + sec;
}

// päivämäärä:
var pp,kk,vvvv,pvm;
pp = adate.getDate();
kk = adate.getMonth() + 1;
vvvv = adate.getFullYear();
pvm = pp + '.' + kk + '.' + vvvv;

// viikonpäivä:
var vp = adate.getDay();
switch (vp) {
 case 0:
 vp="Sunnuntai, ";
 break;
 case 1:
 vp="Maanantai, ";
 break;
 case 2:
 vp="Tiistai, ";
 break;
 case 3:
 vp="Keskiviikko, ";
 break;
 case 4:
 vp="Torstai, ";
 break;
 case 5:
 vp="Perjantai, ";
 break;
 case 6:
 vp="Lauantai, ";
 break;
 default:
 vp="Keskiviikkotai, "; // :)
} 

// ao. rivit tulostavat viikonpäivän päivämäärän ja ajan,
// ensimmäinen tilariville,
// toinen tekstilaatikkoon ja
// kolmas otsikkoriville

// poistaaksesi jonkun tulostuksen merkitse se kommentiksi
// kuten nämäkin rivit on merkitty (kauttaviivapari rivin alkuun)

window.status = vp + pvm + " " + ttmmss; // tilariville
document.aika.kello.value = vp + pvm + " " + ttmmss; // tekstilaatikkoon
document.title = "JS-kelloja siellä täällä: " + vp + pvm + " " + ttmmss;//otsikkoriville

Tms = setTimeout("Kello6(delay)",delay1);
}
</script>

BODY-elementti on seuraavanlainen:

<body
 onload="Kello6(1000)"
 onunload="clearTimeout(Tms)">

Tämä tulee BODY-osastoon (mikäli tulostat tekstilaatikkoon)

<form
 action="javascript:void('0');"
 name="aika">
<input
 type="text"
 name="kello"
 size="32"
 style="text-align:center"
 readonly="readonly"
 value="JavaScript-kellon tulostusalue" />
</form>
Weppipakin kotisivulle